Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

DSCF0031

DSC00259

DSC00272

DSC00276

Malaysia 2 Malaysia 1

 

 

Bài viết liên quan