Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

Xử phạt 49 lao động bỏ trốn. Đến nay, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan đã lập biên bản vi phạm 49 lao động bỏ trốn ở Đài Loan, đề nghị Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 95/CP của Chính phủ. Mức phạt áp dụng đối với các trường hợp trên là 90 triệu đồng/trường hợp. Hiện ban đang phối hợp với cơ quan thẩm quyền Đài Loan tiếp tục lập danh sách lao động bỏ trốn để xử phạt theo quy định.

Bài viết liên quan