phải (4)

Lao động xuất cảnh

3bJ8ncmK

Cơ khí

May

May công nghiệp

che bien nam

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

- Thái độ trung thực, làm việc chăm chỉ từ những việc nhỏ nhất.

- Chấp nhận làm thêm giờ.

- Đừng việc cớ bừa bãi.

- Hay cống hiến trước khi đòi đãi ngộ.

- Làm việc chủ động tích cực (đầu tiên phải ý thức công việc, chủ động tìm việc mà làm, chủ động tư duy, dám đặt câu hỏi).

 

Bài viết liên quan