Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

– Thái độ trung thực, làm việc chăm chỉ từ những việc nhỏ nhất.

– Chấp nhận làm thêm giờ.

– Đừng việc cớ bừa bãi.

– Hay cống hiến trước khi đòi đãi ngộ.

– Làm việc chủ động tích cực (đầu tiên phải ý thức công việc, chủ động tìm việc mà làm, chủ động tư duy, dám đặt câu hỏi).

 

Bài viết liên quan