Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

Công ty luôn chú trọng rèn luyện ý thức tác phong cho người lao động. Tập thể dục thường xuyên vào các buổi sáng nhằm nâng cao ý thức tác phong và mang lại sức khỏe tốt cho người lao động trước khi sang nước ngoài làm việc.

Công ty luôn chú trọng rèn luyện ý thức tác phong cho người lao động. Tập thể dục thường xuyên vào các buổi sáng nhằm nâng cao ý thức tác phong và mang lại sức khỏe tốt cho người lao động trước khi sang nước ngoài làm việc.
  Tập trung tại sân thể dục
  Khởi động trước khi vào bài tập
   
  Chạy 5 vòng quanh sân tập
   
Hít đất 30 lần

Bài viết liên quan