Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

Về chính sách tuyển dụng người lao động, EMICO luôn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tư vấn tuyển dụng trực tiếp. Bên cạnh đó, cán bộ tuyển dụng EMICO cũng thường xuyên tham gia các phiên giao dịch việc làm các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức tư vấn tuyển dụng trực tiếp, không thông qua đầu mối trung gian. Với cách làm trên, người lao động sẽ không phải chịu thêm các khoản phí trung gian cho các cá nhân làm "cò mồi", giảm bớt gánh nặng cho cá nhân và gia đình người lao động.

 
Bài viết liên quan