Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

7

Ông Trần Văn Việt – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sóc Trăng đọc bài phát biểu lễ khai mạc

1

Chương trình giao lưu văn nghệ

2

Toàn cảnh trước giờ khai mạc

3

 Bà Minh – Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TX.Ngã Năm (hàng thứ nhất, người thứ hai từ trái sang)

và Bà Dung – Trưởng phòng LĐ – TB & XH TX. Ngã Năm (hàng thứ nhất, người ngồi ngoài cùng, từ trái sang)

4

5

8

 

Bài viết liên quan