Lao động xuất cảnh

Cơ khí

May công nghiệp

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

20151016_080551

20151016_075955_Richtone(HDR)

20151016_080004_Richtone(HDR)

 

20151016_090709

20151016_091539

20151016_091619

20151016_091657

20151016_091706

20151016_092028 20151016_092051

20151016_092248

20151016_092259

20151016_092936

20151016_092949

20151016_093224

20151016_093803

 

Bài viết liên quan