phải (4)

Lao động xuất cảnh

3bJ8ncmK

Cơ khí

May

May công nghiệp

che bien nam

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

Lắp ráp linh kiện điện tử

 
 

肩身(かたみ)がせまい     Kiến thức nông cạn

 

 

腰(こし)が低(ひく)い        Thấy người sang bắt quàng làm họ

耳(みみ)が痛(いた)い           Đau đầu chói tai  

 

良薬口(りょうやくぐち)に苦(にが)し              Sướng trước khổ sau 
 
              
 面(つら)の皮(かわ)が厚(あつ)い             Da mặt dày

 

 

               腕(うで)をみがく        Muốn giói phải học 

 

 

Bài viết liên quan