Lương cơ bản theo giờ của LĐ nước ngoài cũng đã được Bộ Lao động Đài Loan điều chỉnh tăng từ 103 đài tệ/giờ lên 115 đài tệ/giờ. Các mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ bản mới. Trước đó, mức lương cơ bản được quy định là 18.780 đài tệ/tháng (khoảng hơn 13 triệu đồng), LĐ Việt Nam ở Đài Loan phải đóng bảo hiểm lao động 300 đài tệ/tháng (khoảng 210.000 đồng). Bộ Lao động Đài Loan cũng đã sửa Điều 46 Luật Dịch vụ việc làm để cho phép đưa thêm ngành nghề nuôi cá lồng đại dương vào diện được tiếp nhận LĐ nước ngoài.

Trong 4 nước đưa LĐ vào Đài Loan (Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam) số lượng LĐ của Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất. LĐ Việt Nam tiếp tục là nguồn cung ứng LĐ chủ yếu cho lực lượng LĐ khu vực sản xuất, đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường và là nguồn cung thay thế LĐ Thái Lan ngày càng giảm tại Đài Loan. Trong 6 tháng đầu năm, Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều LĐ Việt Nam nhất, chủ yếu làm việc tại ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, ngành dịch vụ…