phải (4)

(Tiếng Việt) Lao động xuất cảnh

3bJ8ncmK

(Tiếng Việt) Cơ khí

May

(Tiếng Việt) May công nghiệp

che bien nam

(Tiếng Việt) Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

(Tiếng Việt) Lắp ráp linh kiện điện tử

 

トレーニング

(Tiếng Việt) Một số vấn đề khi học nói tiếng Nhật

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Hoạt động theo phương châm “Không chạy theo số lượng để đảm bảo chất lượng”

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Thành tâm thành ý

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Hãy chú ý hơn nữa

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Anh chị không khỏe à

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Nhờ có anh chị

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Tôi vừa mới đến

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Tôi đã về

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Vì sao anh chọn Công ty này

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Xin cảm ơn anh luôn giúp đỡ chúng tôi

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Câu hỏi, Đây là cái gì

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Xin Chào, Giới thiệu bản thân

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Bài hát nhớ “Thứ trong tuần”

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Cách đếm giờ, phút, giây

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Phỏng vấn làm thêm (Nhật Bản)

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Giới thiệu bản thân chuyên nghiệp bằng tiếng Nhật

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Ngữ pháp cơ bản

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Học Hiragana cực kỳ dễ thương

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Tiếng Nhật trong phỏng vấn xin việc

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Thành ngữ tiếng Nhật

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Mẹo học Kanji

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Cách xưng hô của người Nhật

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Học tiếng Nhật trở nên dễ dàng và hiệu quả

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Những câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Nhật

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Kinh nghiệm giáo dục và định hướng

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) 5 điểm người lao động cần chú ý khi đi làm

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Bốn quy tắc vàng khi đi xuất khẩu lao động

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 Tiếng Việt のみです。

(Tiếng Việt) Rèn luyện thể lực

docu0007

同社は、常にスタイルを意識し、労働者のための訓練に焦点を当てている。スタイルの意識を高め、海外で働く前に従業員に健康をもたらすために午前中に定期的に運動。

続きを読む

トレーニングと職業教育は、すべての良い仕事良いだろう!

docu0027

続きを読む

(Tiếng Việt) Tư vấn định hướng cho người lao động

6

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 EnglishTiếng Việt のみです。