phải (4)

Lao động xuất cảnh

3bJ8ncmK

Cơ khí

May

May công nghiệp

che bien nam

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

Lắp ráp linh kiện điện tử

 

Slideshow

Lao động xuất cảnh

phải (4)

Cơ khí

3bJ8ncmK

May công nghiệp

May

Nhà máy sản xuất chế biến nấm

che bien nam

Lắp ráp linh kiện điện tử

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

Chế biến hải sản

1._1

Nông nghiệp Nhật Bản

slide 2