phải (4)

(Tiếng Việt) Lao động xuất cảnh

3bJ8ncmK

(Tiếng Việt) Cơ khí

May

(Tiếng Việt) May công nghiệp

che bien nam

(Tiếng Việt) Nhà máy sản xuất chế biến nấm

Lắp ráp linh kiện điện tử Nhật Bản

(Tiếng Việt) Lắp ráp linh kiện điện tử

 

お問い合わせ

オフィス:64チュオン·ディン·ストリート、区7、3区 – ホーチミン市。 HCM

トランザクション:595グエンTRAIストリート、区7、5区 – ホーチミン市。 HCM

電話:08.66839.024/08.62922.023 – 025ファックス:08.62612.488